Get a site

Zatory płatnicze – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: Zatory płatnicze – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
Zmiana przepisów w celu walki z zatorami płatniczymi Dnia 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczące zatorów płatniczych (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych). Jak wskazuje sama nazwa aktu prawnego celem jego wprowadzenia jest ograniczenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym. Efekt taki ma wywołać poprawa regulacji prawnych w zakresie transakcji handlowych.

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: New feed1 Zatory płatnicze – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Zdjecie dotyczace tej informacji: