Get a site

Wyrok sądu korzystny dla farm fotowoltaicznych

Informacje na temat Fotowoltaiki w Polsce:
aktualnosc: Wyrok sądu korzystny dla farm fotowoltaicznych

Tresc informacji dotyczaca fotowoltaiki:
Do tej pory sądy orzekały, że budowa farmy fotowoltaicznej musi spełniać wymogi wynikające z zasady dobrego sąsiedztwa, gdyż panele fotowoltaiczne nie stanowią urządzenia infrastruktury technicznej. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje, że farma takim …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika

Zdjecie dotyczace fotowoltaiki: