Get a site

URE: W 2019 r. liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: URE: W 2019 r. liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
Rynek fotowoltaiczny z roku na rok rozwija się coraz szybciej. Fotowoltaika w Polsce w obszarze mikroinstalacji ma bardzo prosumencki, rozproszony …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika URE: W 2019 r. liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018

Zdjecie dotyczace tej informacji: