Get a site

Start-up – istotne postanowienia umów typu founders agreement – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: Start-up – istotne postanowienia umów typu founders agreement – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
Stosownie do brzmienia art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepis ten statuuje jednąz najważniejszych zasad prawa zobowiązaniowego, tj. zasadę swobody umów. Zasada ta ma szczególne znaczenie na początku działalności nie tylko założycieli start-upu, ale także przedsiębiorców, którzy z różnych względów…

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: New feed1 Start-up – istotne postanowienia umów typu founders agreement – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Zdjecie dotyczace tej informacji: