Get a site

SLASKIEKA (SLK): Zawarcie dwóch istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta – Farma …

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: SLASKIEKA (SLK): Zawarcie dwóch istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta – Farma …

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna”) informuje o rozpoczęciu prowadzenia przez Spółkę zależną od Emitenta działalności operacyjnej …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika SLASKIEKA (SLK): Zawarcie dwóch istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta – Farma …

Zdjecie dotyczace tej informacji: