Get a site

SLASKIEKA (SLK): Rejestracja zmian umowy spółki zależnej od Emitenta, tj. Farma Fotowoltaiki sp …

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: SLASKIEKA (SLK): Rejestracja zmian umowy spółki zależnej od Emitenta, tj. Farma Fotowoltaiki sp …

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. (poprzednio: Polskie Majątki Ziemskie sp. z o.o., dalej: "Spółka zależna”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika SLASKIEKA (SLK): Rejestracja zmian umowy spółki zależnej od Emitenta, tj. Farma Fotowoltaiki sp …

Zdjecie dotyczace tej informacji: