Get a site

Przyłączanie mikroinstalacji do sieci – Prezes URE nie akceptuje propozycji zmian w IRiESD

Informacje na temat Fotowoltaiki w Polsce:
aktualnosc: Przyłączanie mikroinstalacji do sieci – Prezes URE nie akceptuje propozycji zmian w IRiESD

Tresc informacji dotyczaca fotowoltaiki:
Pięciu operatorów systemu dystrybucyjnego zrzeszonych w PTPiREE ogłosiło planowane zmiany w Kartach Aktualizacji IRiESD, a które dotyczą m. in zasad przyłączania do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych. Według pierwotnych informacji, miały one obowiązywać od 1 kwietnia. Po licznych głosach …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika

Zdjecie dotyczace fotowoltaiki: