Get a site

Praca zdalna, umowy zlecenia i pakiet osłonowy – Sytuacja prawna pracodawców, pracowników i współpracowników w związku z koronawirusem cz. 2 – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: Praca zdalna, umowy zlecenia i pakiet osłonowy – Sytuacja prawna pracodawców, pracowników i współpracowników w związku z koronawirusem cz. 2 – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
W zapowiadanej poprzednio drugiej części analizy sytuacji prawnej pracodawców, pracowników i współpracowników analizie poddamy przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które należą do sfery relacji pomiędzy pracodawcami, a pracownikami i współpracownikami.

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: New feed1 Praca zdalna, umowy zlecenia i pakiet osłonowy – Sytuacja prawna pracodawców, pracowników i współpracowników w związku z koronawirusem cz. 2 – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Zdjecie dotyczace tej informacji: