Get a site

Ministerstwo Energii nie planuje żadnych transgranicznych aukcji OZE

Informacje na temat Fotowoltaiki w Polsce:
aktualnosc: Ministerstwo Energii nie planuje żadnych transgranicznych aukcji OZE

Tresc informacji dotyczaca fotowoltaiki:
Przy założeniu, że farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW produkuje 1 GWh energii rocznie, a wsparcie miałoby objąć piętnaście lat, to taka ilość energii elektrycznej mogłaby być dostarczana z około 24 MW mocy PV. W rozporządzeniu na obecny rok przewidywano także uruchomienie biogazowni rolniczej …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika

Zdjecie dotyczace fotowoltaiki: