Get a site

IEO: 1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020r.

Informacje na temat Fotowoltaiki w Polsce:
aktualnosc: IEO: 1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020r.

Tresc informacji dotyczaca fotowoltaiki:
Jak ocenie IEO wzrost mocy farm fotowoltaicznych w 2016 roku był umiarkowany i stanowił ok. 10 proc. całego przyrostu mocy. Jak podkreśla Instytut 2016 rok był przełomowy dla systemu wsparcia energii elektrycznej z OZE, gdyż osłabiono uchwalony w 2015 roku system wsparcia dla prosumentów, …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika

Zdjecie dotyczace fotowoltaiki: