Get a site

Duży wzrost mocy zainstalowanej z fotowoltaiki

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: Duży wzrost mocy zainstalowanej z fotowoltaiki

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
Największy przyrost nastąpił w obszarze mikroinstalacji, czyli u prosumentów, którzy stanowią prawie 80% całego rynku fotowoltaicznego. Według …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika Duży wzrost mocy zainstalowanej z fotowoltaiki

Zdjecie dotyczace tej informacji: