Get a site

Columbus Energy kupi 13 spółek realizujących projekty PV o mocy ok. 153,87 MWp

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: Columbus Energy kupi 13 spółek realizujących projekty PV o mocy ok. 153,87 MWp

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
… Energy – zawarł dwie umowy nabycia 100% udziałów w łącznie 13 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 153,87 …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika Columbus Energy kupi 13 spółek realizujących projekty PV o mocy ok. 153,87 MWp

Zdjecie dotyczace tej informacji: