Get a site

CLC Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej …

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: CLC Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej …

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,985 MW zlokalizowanej w Rywałdziku, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 758 …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika CLC Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej …

Zdjecie dotyczace tej informacji: