Get a site

CLC Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 sp. z oo …

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: CLC Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 sp. z oo …

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
… projekty budowy farm fotowoltaicznych o mocy do 990 kWp każda, zlokalizowanych w miejscowości Rudna; – 50 udziałów o wartości nominalnej 50 …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika CLC Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 sp. z oo …

Zdjecie dotyczace tej informacji: