Get a site

CIT dla spółek komandytowych – co dalej? – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: CIT dla spółek komandytowych – co dalej? – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
Do Sejmu trafił już rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT. Projekt po I czytaniu został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Wszystko wskazuje więc na to, że od stycznia bądź maja 2021 r., jak wskazują…

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: New feed1 CIT dla spółek komandytowych – co dalej? – Kancelaria Prawna Kraków. Obsługa i doradztwo prawne – Radcy Prawni WSKP

Zdjecie dotyczace tej informacji: