Get a site

01C Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 8,06 ha pod budowę elektrowni …

Nowe informacje prawnicze na temat
aktualnosc: 01C Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 8,06 ha pod budowę elektrowni …

Tresc informacji dotyczaca prawniczej analizy:
… 8.06 ha w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5 MW. … zmierzające do umocnienia pozycji Spółki na rynku fotowoltaicznym w …

Zrodlo i pelna tresc informacji prasowej:
Source: Fotowoltaika 01C Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 8,06 ha pod budowę elektrowni …

Zdjecie dotyczace tej informacji: